Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w 2017 r.

KLASA I A

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY (z elementami technologii komputerowej)

Przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Sugerowane kierunki studiów: mechatronika, informatyka, mechanika, inżynieria, ekonomia, finanse i rachunkowość, budownictwo i pozostałe kierunki politechniczne.

 

KLASA I B

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu SWPS w Sopocie, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychopedagogika, politologia, socjologia.

 

KLASA I B

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, chemia

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: wykłady popularnonaukowe oraz ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wycieczki programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej.

Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetologia.

 

KLASA I C

PROFIL MUNDUROWY

Przedmioty wiodące: geografia, matematyka

Język obcy: pierwszy na poziomie rozszerzonym – 5 godz. / tyg., drugi na poziomie podstawowym – 2 godz. / tyg.

Oferta klasy: Współpraca z Zakładem Karnym, Komisariatem Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną w Czersku, Ligą Obrony Kraju w Starogardzie Gdańskim, Wojskową Komendą Uzupełnień w Człuchowie, Akademią Morską w Gdyni, Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, obozy integracyjno–szkoleniowe, kondycyjne, treningi strzeleckie, marsze na orientację.

Sugerowane kierunki studiów: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo publiczne, narodowe, międzynarodowe, ochrona osób i mienia, kryminologia, geografia, oceanografia.

 

KLASA I C

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty wiodące: język polski, historia
Język obcy: pierwszy na poziomie zaawansowanym – 13 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia (kl. I 5 h, II 4h,III 4h), drugi na poziomie rozszerzonym – 11 godz. w trzyletnim cyklu kształcenia kl. I 2h, II 5h, III 4h).

Oferta klasy: Wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Warsztaty poetyckie, udział w spotkaniach autorskich.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia, kulturoznawstwo.

 

Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.

Olimpiady, konkursy, zawody:

– przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, językowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne i in.);

– zawodoznawcze;

– fotograficzne;

– sportowe;

– „Savoir-vivre na co dzień”;

– Olimpiada mediewistyczna;

– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej;

– Turniej szermierczy.

 

Imprezy:

– Targi Edukacyjne „Akademus”;

– Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;

– „Dzień chemii”;

– „Dzień z Nauką”;

– „Dzień z psychologią”.

 

Programy i projekty:

– Liceum dla Dzieci „Licek”;

– „Szkoła przyszłości”;

– „Czerski młyn wiedzy i techniki”.

 

Koła zainteresowań:

– fotograficzne;

– chemiczne;

– biologiczne;

– strzeleckie;

– ekologiczne;

– mechatroniczne;

– Muzyczna Grupa „H”;

– SKS,  Luks „Pol” (piłka ręczna, koszykowa, nożna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej);

– szermierka Go- Now.

 

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme