Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku
rok szkolny 2019/2020

 

PROFILE W LICEUM CZTEROLETNIM

Klasa Akademicka

PROFIL MATEMATYCZNO- geograficzny  z elementami informatyki
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: informatyka w mediach.

Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki.

Sugerowane kierunki studiów: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka, inżynieria, informatyka i inne kierunki politechniczne.

PROFIL HUMANISTYCZNY (HUMANISTYKA NOWEJ GENERACJI)

Przedmioty wiodące: język polski, geografia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: dziennikarstwo internetowe.

Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, warsztaty dziennikarskie, literackie
i fotograficzne, prowadzenie blogów, vlogów, gazety internetowej, tworzenie tekstów reklamowych, udział w spotkaniach poetyckich i Dyskusyjnych Klubach Książki.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, architektura danych, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.

Klasa społeczno-przyrodnicza

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Z EKOLOGIĄ
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: ekologia.
Oferta klasy: dla chętnych, możliwość udziału w kołach naukowych oraz zajęciach dodatkowych organizowanych przez wyższe uczelnie. Dobrze wyposażone pracownie biologiczna i chemiczna. Wycieczki programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej.
Miła atmosfera.
Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetologia, pielęgniarstwo, stomatologia, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, inżynieria odnawialnych źródeł energii.

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w Wandzinie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychodietetyka, fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, politologia, socjologia.

 

PROFILE W LICEUM TRZYLETNIM

Klasa Akademicka

PROFIL MATEMATYCZNO- geograficzny  z elementami informatyki
Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo,  informatyka w mediach.
Oferta klasy: wykłady, pokazy i warsztaty prowadzone przez pracowników Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia praktyczne z elementami mechatroniki.
Sugerowane kierunki studiów: zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka, inżynieria, informatyka i inne kierunki politechniczne.

PROFIL HUMANISTYCZNY

Przedmioty wiodące: język polski, języki obce, geografia.
Przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo.

Oferta klasy: wyjazdy do kina, teatru, przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, warsztaty poetyckie, udział w spotkaniach autorskich i Dyskusyjnych Klubach Książki.

Sugerowane kierunki studiów: filologia polska, dziennikarstwo, media i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, historia, prawo, socjologia.

 

Klasa społeczno-przyrodnicza

PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy.
Przedmioty dodatkowe: historia i społeczeństwo.
Oferta klasy: dla chętnych, możliwość udziału w kołach naukowych oraz zajęciach dodatkowych organizowanych przez wyższe uczelnie. Dobrze wyposażone pracownie biologiczna i chemiczna. Wycieczki programowe do parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów, centrów edukacji ekologicznej.
Miła atmosfera.
Sugerowane kierunki studiów: biotechnologia, farmacja, medycyna, weterynaria, kosmetologia, pielęgniarstwo, stomatologia, fizjoterapia.

PROFIL PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

Przedmioty wiodące: biologia, geografia, język obcy.

Przedmioty dodatkowe: elementy psychologii i pedagogiki, historia i społeczeństwo.

Oferta klasy: wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, współpraca z Przedszkolem Samorządowym im. Jana Brzechwy w Czersku, Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej w Czersku, Zakładem Karnym w Czersku oraz Ośrodkiem Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” w ie i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Czersku, lekcje z pedagogiki  i psychologii oraz zajęcia praktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Sugerowane kierunki studiów: fizjoterapia, rehabilitacja, logopedia, wychowanie fizyczne, pedagogika i psychologia różnych specjalności, psychopedagogika, politologia, socjologia.

 

Dodatkowa oferta szkoły

Olimpiady, konkursy, zawody, imprezy:
– przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, językowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne i in.);
– sportowe;
– „Savoir-vivre na co dzień”;
– Olimpiada mediewistyczna;
– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej;
– Turniej szermierczy;
– Turniej interdyscyplinarny „Mecz-Pol” dla szkół podstawowych;
– Targi Edukacyjne „Akademus”;
– Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;
– „Dzień chemii”;
– „Dzień z Nauką”;
– „Dzień z psychologią”.
Programy i projekty:
– Liceum dla Dzieci „Licek”;
– „Czerski młyn wiedzy i techniki”.
Dodatkowe zajęcia:
– chemiczne, biologiczne,  fotograficzne,strzeleckie,  mechatroniczne,  zajęcia praktyczne z dziećmi w przedszkolu, SKS, Luks „Pol” (piłka ręczna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej, szermierka Go- Now).
Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.
 

ATUTY SZKOŁY

  • Jednozmianowość (lekcje od 8.00 do 14.50);
  • Nauka w kameralnej, bezpiecznej szkole, w której wszyscy się znają;
  • Zajęcia w miłej i rodzinnej atmosferze;
  • Wykwalifikowana, zgrana kadra dydaktyczna, cechująca się umiejętnością współpracy
    i kierująca się dobrem ucznia.

 

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

29.03.2019 r. Drzwi otwarte dla uczniów

30.03.2019 r. Drzwi otwarte dla rodziców

Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku
ul. Szkolna 3, 89-650 Czersk
tel/fax: 52 398 42 21
e-mail: loczersk1@wp.pl

 

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme