Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna w 2018 r.

W roku szkolnym 2018/2019 w  Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku planowanych jest 5 profili zgrupowanych w dwóch klasach pierwszych łącznie planujemy przyjąć 64 osoby. Przy liczbie kandydatów mniejszej niż 50% miejsc w oddziale, klasa nie będzie utworzona.

 

Profil matematyczno-fizyczny z elementami technologii komputerowej

przedmioty wiodące: matematyka, fizyka z astronomią

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

Profil pedagogiczno-psychologiczny

przedmioty wiodące: biologia i wiedza o społeczeństwie

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

Profil biologiczno-chemiczny

przedmioty wiodące: biologia i chemia

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

Profil mundurowy

przedmioty wiodące: geografia i matematyka

język obcy rozszerzony 5 h/tyg

język obcy podstawowy 2 h/tyg

Profil humanistyczny (edukacja filmowo- medialna z elementami komunikacji społecznej)

przedmioty wiodące: język polski i historia

język obcy rozszerzony 13 w cyklu (I klasa 5 h, II – 4 h, III – 4 h)

język obcy podstawowy 11 h/tyg (I klasa 2 h, II – 5 h, III – 4 h)

REGULAMIN naboru 2018r. p.p.

 

Szkoła oferuje również: pomoc psychologa / pedagoga szkolnego oraz szkolnego doradcy zawodowego.

Olimpiady, konkursy, zawody:

– przedmiotowe (matematyczne, polonistyczne, językowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne i in.);

– zawodoznawcze;

– fotograficzne;

– sportowe;

– „Savoir-vivre na co dzień”;

– Olimpiada mediewistyczna;

– Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej;

– Turniej szermierczy.

 

Imprezy:

– Targi Edukacyjne „Akademus”;

– Memoriał im. Romana Bruskiego w piłce ręcznej;

– „Dzień chemii”;

– „Dzień z Nauką”;

– „Dzień z psychologią”.

 

Programy i projekty:

– Liceum dla Dzieci „Licek”;

– „Szkoła przyszłości”;

– „Czerski młyn wiedzy i techniki”.

 

Koła zainteresowań:

– fotograficzne;

– chemiczne;

– biologiczne;

– strzeleckie;

– ekologiczne;

– mechatroniczne;

– Muzyczna Grupa „H”;

– SKS,  Luks „Pol” (piłka ręczna, koszykowa, nożna, Sekcja Turystyki Kwalifikowanej);

– szermierka Go- Now.

 

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme