„Szkoła Przyszłości”

O projekcie

fund

Projekt pn. “Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) , Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Cele projektu i założenia projektu:
  1. Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego (1600 uczniów), prowadzących kształcenie ogólne na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć.
  2. Wartość projektu: 5 794 995,73, w tym wsparcie ze środków UE: 5 505 245,94 zł
 2. Beneficjenci projektu – wsparcie dla uczniów: atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne i laboratoria:
   • matematyka,
   • biologia,
   • chemia,
   • fizyka,
   • geografia,
   • j.angielski,
   • j.niemiecki,
   • techniki szybkiego uczenia się,
   • robotyka i programowanie na bazie pracowni,
   • zajęcia z technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)
   • klub gry Cash Flow,
   • poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne)

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w projekcie „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Projekt przewiduje wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania i oceniania, opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Ponadto zaplanowane zostało m. in.: przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacja kół zainteresowań i zajęć projektowych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli. Partnerem w realizacji projektu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

 1. Okres realizacji projektu: styczeń 2017 –  grudzień 2018 r.
  W terminie 04.09 – 14.09.2017 r. trwa rekrutacja chętnych do projektu „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Regulamin rekrutacji oraz deklaracje uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej szkoły, nauczycieli przedmiotu oraz u koordynatora szkolnego projektu – p. Sabiny Słomińskiej

Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy

zał.5 Oswiadczenie2 do projektu

zał.4 Oswiadczenie1 do projektu

zał.2 Deklaracja dla ucznia do projektu

Zakres danych osobowych – uczeń

Zakończenie udziału w projekcie – oświadczenie

Film promujący projekt

Film

Rok szkolny 2017/2018

Grafik zajęć

Harmonogram wyjazdów_2017

Lista uczestników wyjazdów edukacyjnych

Rok szkolny 2016/2017

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w projekcie „Szkoła przyszłości – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”, który rozpoczyna się w styczniu 2017 r. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa u nauczycieli przedmiotów.

Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego na poziomie ponadgimnazjalnym prowadzących kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, dziennikarstwa. Projekt przewiduje wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania i oceniania, opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Ponadto zaplanowane zostało m. in.: przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacja kół zainteresowań i zajęć projektowych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli. Partnerem w realizacji projektu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – grudzień 2018 r.

Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała 399.2016 – zał. nr 1 Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów Uchwała 399.2016  Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów

Działania podejmowane w ramach projektu – maj 2017

1. Koło fizyczne
W ramach koła fizycznego rozwiązujemy zadania oraz wykonujemy ciekawe doświadczenia fizyczne.

WP_20170524_14_00_59_Pro

WP_20170524_13_23_10_Pro

WP_20170524_13_21_23_Pro

WP_20170524_13_21_19_Pro

2. Koło informatyczne

Na zajęciach z informatyki piszemy programy w języku „Processing” oraz zajmujemy się robotami.

3. Dodatkowe lekcje i laboratoria z chemii

 

18575660_1502864699786329_50153914_o 18596531_1502864556453010_642237597_o 18596741_1502864726452993_1682684438_o 18597085_1502864253119707_1225569801_o 18618072_1502864729786326_220497435_o 18618288_1502864333119699_1061701132_o 18618734_1502864456453020_1676192273_o18575205_1502864749786324_1785812251_o

4. Koło biologiczne

W ramach zajęć poznajemy trudniejsze zagadnienia z biologii ryb i rozwiązujemy zadania maturalne.

IMG_2553 IMG_2554 IMG_2550

5. Klub gry cashflow

18575373_1737340986557242_1109985494_o 18575764_1737340906557250_1609311078_o 18575898_1737341133223894_260630424_o 18596961_1737340933223914_675716422_o 18618347_1737341096557231_778712613_o (2)

6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

20170429_095542 20170429_095535 20170429_095524 20170429_095521 20170429_095032 20170429_094946

 

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme