„Szkoła Przyszłości”

O projekcie

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w projekcie „Szkoła przyszłości – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego”, który rozpoczyna się w styczniu 2017 r. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć uczestnictwa u nauczycieli przedmiotów.

Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego na poziomie ponadgimnazjalnym prowadzących kształcenie ogólne. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, języków obcych, geografii, ICT, dziennikarstwa. Projekt przewiduje wdrożenie nowej, innowacyjnej formy nauczania i oceniania, opartej o nowoczesne technologie ICT, cechującej się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Ponadto zaplanowane zostało m. in.: przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacja kół zainteresowań i zajęć projektowych, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, wyjazdów edukacyjnych, przeprowadzenie studiów podyplomowych i kursów rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli. Partnerem w realizacji projektu jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Okres realizacji projektu: styczeń 2017 – grudzień 2018 r.

Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała 399.2016 – zał. nr 1 Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów Uchwała 399.2016  Regulamin naboru i uczestnictwa uczniów

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme