Prawo szkolne

1. Statut

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
Sztandar – Załącznik 1
Logo – Załącznik 2


2. Ocenianie.

Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku.

Przedmiotowe systemy oceniania:
Przedmiotowy system oceniania z biologii
Przedmiotowy system oceniania z chemii – klasy 1
Przedmiotowy system oceniania z fizyki – klasy 1 (UW)
Przedmiotowy system oceniania z fizyki – klasy 1-3 (ZR)
Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Przedmiotowy system oceniania z matematyki
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego
Przedmiotowy system oceniania p. przedsiębiorczości
PSO Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO_wychowanie fizyczne


3. Koncepcja pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły


4. Szkolny program wychowawczy
Szkolny program wychowawczy 2015/2016
Szkolny program wychowawczy 2014/2015


5. Szkolny program profilaktyczny
Szkolny program profilaktyczny 2014-2017


6. Szkolny program nauczania
Szkolny zestaw programów nauczania 2015-2016


7. Instrukcje:

-procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły
– archiwizacyjna,
– kancelaryjna,
– inwentaryzacyjna,
– kontroli wewnętrznego obiegu dokumentacji i dowodów finans-księg.,
– ogólna BHP,
– przestrzegania podstawowych zasad BHP,
– wyposażenia apteczki szkolnej,
– BHP przy obsłudze komputera i drukarki,
– BHP obsługi ksero,
– BHP obsługi laminatora,
– BHP obsługi niszczarki,


8. Regulaminy:
– pracowni biologicznej,
– pracowni chemicznej,
– pracowni informatycznej,
– użytkowania sali gimnastycznej i boiska sportowego,


Procedura postępowania przy przechodzeniu uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych do Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku lub zmianie profilu kształcenia


9. Wycieczki szkolne
Wycieczki – przepisy
Organizacja wycieczki szkolnej
Regulamin planowania i organizacji wycieczek
Spływy kajakowe
Kontrakt
Zadania kierownika wycieczki
Zadania opiekuna na wycieczce

Dokumentacja wycieczki

1. Karta wycieczki
2. Oświadczenie kierownika wycieczki
3. Oświadczenie opiekuna na wycieczce
4. Lista uczestnikow wycieczki
5. Lista uczestników wycieczki zagranicznej
6. Zgoda rodziców na wycieczkę
7. Konktrakt na wycieczkę
8. Kontrakt na biwak
9. Regulamin wycieczki rowerowej
10. Regulamin wycieczki górskiej
11. Regulamin wyjazdu do kina/teatru
12. Regulamin wyjazdu na basen
13. Regulamin spływu kajakowego
14. Rozliczenie wycieczki
15. Zgoda rodziców 1
16. Regulamin wyjazdu na narty
17. Zgoda rodziców 2


Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży.


Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme