Prawo szkolne

1. Statut

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
Sztandar – Załącznik 1
Logo – Załącznik 2


2. Ocenianie.

Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku.

Przedmiotowe systemy oceniania:
Przedmiotowy system oceniania z biologii
Przedmiotowy system oceniania z chemii – klasy 1
Przedmiotowy system oceniania z fizyki – klasy 1 (UW)
Przedmiotowy system oceniania z fizyki – klasy 1-3 (ZR)
Przedmiotowy system oceniania z informatyki
Przedmiotowy system oceniania z matematyki
Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego
Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego
Przedmiotowy system oceniania p. przedsiębiorczości
PSO Edukacja dla bezpieczeństwa
PSO_wychowanie fizyczne
Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o_kulturze


3. Koncepcja pracy szkoły
Koncepcja pracy szkoły


4. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2019


5. Szkolny program nauczania
Szkolny zestaw programów nauczania 2015-2016


6. Indywidualny tok nauczania

Indywidualny tok nauczania_- wniosek

Indywidualny tok nauczania -_procedury

Indywidualny tok nauczania_- decyzja

____________________________________________________________

7. Instrukcje:

-procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły
– archiwizacyjna,
– kancelaryjna,
– inwentaryzacyjna,
– kontroli wewnętrznego obiegu dokumentacji i dowodów finans-księg.,
– ogólna BHP,
– przestrzegania podstawowych zasad BHP,
– wyposażenia apteczki szkolnej,
– BHP przy obsłudze komputera i drukarki,
– BHP obsługi ksero,
– BHP obsługi laminatora,
– BHP obsługi niszczarki,


8. Regulaminy pracowni i sali gimnastycznej:
– pracowni biologicznej,
– pracowni chemicznej,
– pracowni informatycznej,
– użytkowania sali gimnastycznej i boiska sportowego,


Procedura postępowania przy przechodzeniu uczniów innych szkół ponadgimnazjalnych do Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku lub zmianie profilu kształcenia


9. Wycieczki szkolne
Wycieczki – przepisy
Organizacja wycieczki szkolnej
Regulamin planowania i organizacji wycieczek
Spływy kajakowe
Kontrakt
Zadania kierownika wycieczki
Zadania opiekuna na wycieczce

Dokumentacja wycieczki

1. Karta wycieczki
2. Oświadczenie kierownika wycieczki
3. Oświadczenie opiekuna na wycieczce
4. Lista uczestników wycieczki
5. Lista uczestników wycieczki zagranicznej
6. Zgoda rodziców na wycieczkę
7. Kontrakt na wycieczkę
8. Kontrakt na biwak
9. Regulamin wycieczki rowerowej
10. Regulamin wycieczki górskiej
11. Regulamin wyjazdu do kina/teatru
12. Regulamin wyjazdu na basen
13. Regulamin spływu kajakowego
14. Rozliczenie wycieczki

15. Zgoda na wycieczkę
16. Zgoda rodziców 1
17. Regulamin wyjazdu na narty
18. Zgoda rodziców 2


10. Regulamin studniówki

Regulamin


Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży.


Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme