Patronat Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

logo_lo_swps

W dniu 15 września 2014 r zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Sopocie reprezentowaną przez dr. hab. Sylwiusza Retkowskiego, prof. SWPS, Dziekana Wydziału Zamiejscowego a Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku reprezentowanym przez Ryszarda Kuchtę – Dyrektora.
Porozumienie dotyczy objęcia patronatem merytorycznym przez SWPS oddział zamiejscowy w Sopocie klas psychologiczno-pedagogicznych powołanych w liceum.
W ramach tego porozumienia:
– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Sopocie organizuje bezpłatne:
– spotkania psychologiczne,
– warsztaty dla młodzieży, rodziców i nauczycieli szkoły,
– konsultacje przy merytorycznym przygotowaniu programu nauczania.
– Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku zobowiązuje się do:
– udostępniania sal na prowadzone przez SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie zajęcia z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami liceum,
– promocji SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie,
– przyjęcia na praktyki studenckie studentów SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie.

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme