O szkole

Nasze liceum oferuje obok ciekawej propozycji kształcenia:

  • różnorodne zajęcia pozalekcyjne, między innymi: Szkolny Klub Sportowy, Sekcję Turystyki Kwalifikowanej, kółko artystyczne oraz wiele kół przedmiotowych,
  • nauczanie języków obcych na poziomie rozszerzonym,
  • dostęp do szybkiego Internetu (DSL) na lekcjach i w czasie zajęć pozalekcyjnych,
  • dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie całej szkoły,
  • możliwość uzyskania certyfikatu ECDL,
  • pomoc w zaplanowaniu dalszej drogi edukacyjno–zawodowej pod kierunkiem szkolnego doradcy zawodowego.

Nasza szkoła realizuje programy „Czerski Młyn Wiedzy ” i „Glob”.

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme