Rekrutacja 2016

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w 2016 r.

Oferta edukacyjna w 2016 r.

W roku szkolnym 2016/2017 planowanych jest 5 profili zgrupowanych w 3 klasach pierwszych. W zależności od liczby zgłoszeń powstaną następujące klasy lub grupy:

1 – przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, język obcy; (z elementami wykorzystania techniki komputerowej)

2 – przedmioty wiodące: geografia, matematyka, język obcy (profil mundurowy);

3 – przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy;

4 – przedmioty wiodące: język polski, historia, języki obce;

5 – przedmioty wiodące: biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (klasa psychologiczno-pedagogiczna);

– przedmioty wiodące: geografia, historia, język obcy – 32 miejsca

Link do strony logowania (aktywny od 14 maja 2015 r.)

Logowanie na stronie naboru

############################################################################################################################################################Rekrutacja 2015

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w 2015 r.

Oferta edukacyjna w 2015 r.

1. KLASA A
– przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, informatyka, język obcy – 32 miejsca

2. KLASA B
– przedmioty wiodące: biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy – 16 miejsc
– przedmioty wiodące: biologia, chemia, język obcy – 16 miejsc

3. KLASA C
– przedmioty wiodące: język polski, geografia, języki obce – 16 miejsc
– przedmioty wiodące: język polski, historia, języki obce – 16 miejsc

4. KLASA D

– przedmioty wiodące: geografia, historia, język obcy – 32 miejsca

Link do strony logowania (aktywny od 14 maja 2015 r.)

Logowanie na stronie naboru

##################################################################################################################################################################

Rekrutacja 2014

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w 2014

Oferta edukacyjna w 2014 r.

1. Klasa A

2. Klasa B

3. Klasa C

4. Klasa D

Link do strony logowania (aktywny od 15 maja 2014 r.)

Logowanie na stronie naboru

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme