Organizacja roku szkolnego

Terminarz roku szkolnego 2015/2016
Inauguracja roku szkolnego – 1.09.2015
Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31.12.2015 r.
Ferie zimowe – 15.02 – 28.02.2016 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 24 – 29.03.2016 r.
Zakończenie klas 3 – 29.04.2016 r.
Egzaminy maturalne (termin główny) – 04-27 maja 2016 r.
Egzaminy maturalne (termin dodatkowy) – 01-17 czerwca 2016 r.
Egzaminy maturalne (egzamin poprawkowy) – 23-26 sierpnia 2016 r.
Zakończenie zajęć – 24.06.2016 r.
Rozdanie świadectw maturalnych – 05 lipca 2016 r.

#################################################

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016
Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późn. zm.) ustalam w roku szkolnym
2013/2014 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 2 maja 2016 r. (poniedziałek między świętami 1 i 3 maja);
– 4 maja 2016 r. (egzamin maturalny z j. polskiego);
– 5 maja 2016 r. (egzamin maturalny z matematyki);
– 6 maja 2016 r. (egzamin maturalny z j. angielskiego);
– 12 maja 2016 r. (egzamin maturalny z j. niemieckiego);
– 27 maja 2016 r. (piątek po Bożym Ciele).
.
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku
Ryszard Kuchta


Terminarz działań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015-2016
Terminarz działań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014-2015
Terminarz działań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013-2014


Zasady korzystania ze zwolnień z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2015/2016.


1.7 Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014.


Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme