Nauczyciele

Dyrektor
mgr Krzysztof Sękielewski

Wicedyrektor
mgr Sabina Słomińska

Język polski
mgr Aleksandra Zapłacka
mgr Krzysztof Sękielewski
mgr Wioletta Słomińska-Bławat
mgr Alicja Piotrowska

Języki obce
mgr Elżbieta Kegel
mgr Ewa Szpręga
mgr Sabina Słomińska
mgr Alicja Grzonka
mgr Agata Chmielecka
mgr Monika Warsińska
mgr inż. Sylwia Rudzińska
mgr Paulina Grzywacz
mgr Joanna Tyszko

Historia, Wiedza o społeczeństwie
mgr Hieronim Kucharski
mgr Maciej Jakubowski
mgr Michalina Hohmann-Jelińska

Geografia
mgr Wiesław Narloch

Biologia
mgr Witold Narloch
mgr Radosław Literski

Chemia
mgr inż. Urszula Wojak

Matematyka
mgr Ewelina Bielińska
mgr Bartosz Drelak
mgr Agnieszka Gołębiowska
mgr Ryszard Kuchta

Fizyka
mgr Zygmunt Rafiński
mgr inż. Urszula Wojak

Informatyka
mgr Zygmunt Rafiński

Religia
ks. mgr Damian Kajfasz
ks. mgr Karol Pobłocki

Wychowanie fizyczne
mgr Monika Stefankiewicz
mgr Mariusz Lewandowski
mgr Joanna Fidurska
mgr Robert Pruszak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariusz Lewandowski

Przedsiębiorczość
mgr Małgorzata Szulc
mgr Wiesław Narloch

Biblioteka
mgr Małgorzata Skwirowska-Lipinska

Pedagog
mgr Marzena Gruchała

Szkolny Doradca Zawodowy
mgr Małgorzata Szulc

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme