Otrzymaliśmy dotację.

dotacjaNPRCz_0

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła złożyła powtórnie wniosek do Starostwa Powiatowego w Chojnicach o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.
W kwietniu 2017 r. Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku znalazło się wśród szkół, które zakwalifikowano do programu i otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 15.000 zł.
Obecnie trwają przygotowania do zakupu książek.
Updated: 6 czerwca 2017 — 07:12
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme