MATURA PRÓBNA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS DRUGICH

TERMIN: 31 MAJA 2017; GODZ. 12.30 – 15.20 (po 5 lekcji)

 

Lekcja

 

2a (sala: JP1) 2b (sala: JP4) 2c (sala: JP2) 2d (gabinet geograficzny)
6. R. Pruszak

 

A. Gołębiowska A. Piotrowska Wiesław Narloch
7. R. Pruszak

 

K. Pobłocki A. Piotrowska Wiesław
Narloch
8. K. Sękielewski

 

M. Lewandowski A. Piotrowska A. Zapłacka
9. K. Sękielewski

 

M. Lewandowski A. Piotrowska A. Zapłacka

 

Updated: 29 maja 2017 — 10:15
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme