POŻEGNANIE KLAS III

28 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas III. Uroczystość poprowadziła wicedyrektor Sabina Słomińska, która po wspólnie odśpiewanym hymnie serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości: wiceburmistrza p. Grzegorza Klauzę, dyrektora wydziału edukacji p. Irenę Laskę, przewodniczącą Rady Rodziców p. Hannę Macholę–Groth, przewodniczącego Rady Liceum p. Marka Pilcha, młodzież, rodziców i nauczycieli LO im. W. Pola w Czersku.

Dyrektor Krzysztof Sękielewski przeprowadzi ceremonię przyrzeczenia uczniów żegnających się ze szkołą. Po czym p. Mariusz Lewandowski przeprowadził ceremonię awansu klas mundurowych.

Nie zabrakło również uroczystych przemówień. Absolwenci usłyszeli ciepłe słowa i dobre życzenia od dyrektora szkoły Krzysztofa Sękielewskiego, dyrektora wydziału edukacji p. Ireny Laski, przewodniczącej Rady Rodziców p. Hanny Macholi – Groth, przewodniczącego Rady Liceum p. Marka Pilcha oraz przedstawicielki klas drugich Pauliny Groth. W imieniu klas III wystąpiła Maria Pawłowska.

Nadszedł czas na najprzyjemniejszą część spotkania, czyli wręczenie nagród.

 

Nagrody Burmistrza Czerska otrzymali: 

Wojciech Fierek 3a – za wysokie wyniki w nauce (4,94), wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach matematycznych i języka angielskiego

Monika Nowak 3a – za wysokie wyniki w nauce (4,94), wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach językowych

Magdalena Czapiewska 3b – za uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły bardzo wysoką średnią ocen 4,94 i wzorowe zachowanie; za godne reprezentowanie czerskiego liceum  w licznych konkursach biologicznych i w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej na szczeblu wojewódzkim; a także za ogromną wrażliwość społeczną oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie klasy, szkoły i „małej ojczyzny

 

Nagrody dla Absolwenta Roku 2017 dla Filipa Kegela – Filip ukończył naukę w klasie matematyczno – fizycznej LO im. W. Pola z imponującą średnią 5,53.

Nagrody dla Najlepszego (najwszechstronniejszego) Absolwenta dla

Filipa Kegela 3a – LAUREATA OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH; KONKURSU POLONISTYCZNEGO „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”; OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES Z MATEMATYKI, JĘZYKA POLSKIEGO I ANGIELSKIEGO; FINALISTY KONKURSU BIBLIJNEGO,;ZWYCIĘZCY W DYKTANDACH O ZŁOTE PIÓRO STAROSTY CHOJNICKIEGO I BURMISTRZA CZERSKA; DWUKROTNEGO STYPENDYSTY STAROSTY CHOJNICKIEGO, WZOROWEGO UCZNIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU.

Marii Pawłowskiej 3a – AUTORKI TRZECH WYDANYCH KSIĄŻEK; UCZESTNICZKI OKRĘGOWEGO ETAPU OLIMPIAD: FILOZOFICZNEJ, WIEDZY O MEDIACH, LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO; ZWYCIĘŻCZYNI KONKURSU BIBLIJNEGO; LEKKOATLETKI, KTÓRA ZDOBYŁA I MIEJSCE PODCZAS GRAND PRIX TRÓJMIASTA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH; Marysia Z SUKCESAMI REPREZENTOWAŁA SZKOŁĘ W ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH; POETKI WYRÓŻNIONEJ NA XXVI KWIETNIOWYCH SPOTKANIACH POETYCKICH; WZOROWEJ UCZENNICY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU.

Świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz okolicznościowe dyplomy otrzymali:

wychowankowie p. Aleksandry Zapłackiej (klasa 3 a) –

Filip Kegel – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 5.53 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Wojciech Fierek  – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,94 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Monika Nowak  – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,94 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Agata Adamczyk  – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,76 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Adrianna Schulz  – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE , UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,76 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

wychowankowie p. Violetty Słomińskiej-Bławat (klasa 3 b)

Magdalena Czapiewska  – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,94 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Natalia Glaner – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,81 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

wychowankowie p. Bartosza Drelaka (klasa 3 c)

Paulina Hinc – ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,89 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

Adriana Czapiewska ZA  WZOROWE ZACHOWANIE, UZYSKANIE WYSOKIEJ ŚREDNIEJ OCEN – 4,84 I UKOŃCZENIE Z WYRÓŻNIENIEM NAUKI w KLASIE PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU

wychowanka p. Pauliny Grzywacz (klasa 3 d)

Natalia Para – za wzorowe zachowanie, uzyskanie najwyższej w klasie średniej ocen 4,56

 

Nagrody –  j. polski dla:  Filipa Kegela z klasy 3 A i Pauliny Hinc z klasy 3 C za coroczne, uwieńczone sukcesami w finałach reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Humanistycznej „LOGOS” z siedzibą w Warszawie.

Nagrody – matematyka dla: Filipa Kegela, Wojciecha Fierka, Agaty Glinieckiej, Agaty Adamczyk za godne reprezentowanie szkoły w Pomorskich Meczach Matematycznych.

Nagroda – języki obce dla: Moniki Nowak, Natalii Jażdżewskiej, Karoliny Stromskiej, Filip Kegela, Wojciecha Fierka za godne reprezentowanie szkoły w konkursach językowych. Laureaci ogólnopolskiego konkursu językowego Olimpiada Wiedzy Archimedes. Lingua-Plus z języka angielskiego i niemieckiego.

Nagrody – robotyka dla: Filipa Kegela, Wojciecha Fierka, Remigiusza Galikowskiego za systematyczną pracę w kole robotycznym.

Nagrody – biologia dla: Natalii Glaner za udział w Etapie Okręgowym Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2016/2017 i Magdaleny Czapiewskiej za udział e Etapie Wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w roku szkolnym 2016/2017.

Nagrody za osiągnięcia sportowe dla Zuzanny Czai, Wiktorii Wajdzik, Weroniki Skwierawskiej, Sary Walter, Adriany Czapiewskiej, Kacpra Uszkiewicza  za wielokrotne godne reprezentowanie szkoły i osiągnięte sukcesy sportowe w latach 2014 – 2017.                                                                                        Pamiątkowe dyplomy za wielokrotne godne reprezentowanie szkoły w latach 2014 -2017 otrzymali: Edyta Czapiewska, Paulina Zblewska, Magdalena Czapiewska, Kamila Knitter, Bartłomiej Narloch.            

Podziękowania dla uczniów klasy pedagogiczno – psychologicznejAdriany Czapiewskiej, Dagmary Glazy, Kamili Lindy, Weroniki Weltrowskiej i Anny Ossowickiej za szczególne zaangażowanie w działania klas pedagogiczno-psychologicznych na rzecz szkoły i środowiska, za poświęcony czas, kreatywność, otwartość, zrozumienie  oraz umiejętności organizatorskie.

Dyplomy – Młodzieżowa Rada Miejska – za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Czersku w kadencji 2015-2017 otrzymały: Weronika Maria Chmist, Adrianna Elżbieta Schulz, Alicja Nieżurawska

– za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Czersku w kadencji 2015-2017 i ofiarne pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady otrzymała Adriana Czapiewska.

Nagroda – działalność społeczna –  dla Alicji Nieżurwakiej za ofiarną pracę na rzecz  Olimpiady Mediewistycznej i okręgowego etapu Kuratoryjnego Konkursu Historycznego dla Gimnazjów oraz promocję Akademii Sukcesu.

Nagroda – szermierka – dla Weroniki Skwierawskiej za szereg sukcesów na planszach szermierczych zawodów szermierki historycznej GoNow, w tym za zdobycie Pucharu W Sercu Borów Tucholskich i medale Mistrzostw Polski, za wielki i nieoceniony wkład w promocję Czerska, naszego Liceum oraz Akademii Sukcesu, za  popularyzację szlachetnego sportu jakim jest szermierka.

 

Następnie były nagrody książkowe dla uczniów i podziękowania dla rodziców z poszczególnych klas.

W klasie 3 a książki otrzymali:

Alicja Nieżurawska – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, trzyletnią ofiarną pracę w Radzie Liceum, ogromne zaangażowanie w życie klasy i wzorową postawę uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku;

Julia Peplińska – nagroda za najlepszą frekwencję w latach 2014 – 2017, bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku;

 

Weronika Skwierawska -za bardzo dobre wyniki w nauce, doskonałe pełnienie funkcji klasowego Ministra Finansów, sukcesy w zawodach szermierczych, wyjątkowe zaangażowanie w życie klasy i wzorową postawę uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku 

Dyplomy i podziękowania dla rodziców otrzymali:

Irena Chmist i Paweł Opłatkowski – za pracę w Radzie Rodziców klasy humanistyczno – językowej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku;

Anna Schulz – za trzyletnią pracę w Radzie Rodziców  klasy matematyczno – fizycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku, pomoc i życzliwe wspieranie działań szkolnych;

Krystyna Jażdżewska – za życzliwe wspieranie działań wychowawczych, zaangażowanie przy organizacji studniówki klas maturalnych A.D. 2017;

Ewa Nieżurawska – za pomoc okazaną przy organizacji studniówki  klas maturalnych A.D. 2017 Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku;

Wiesław Kiedrowski – za życzliwe wspieranie działań wychowawczych oraz przepiękne choinki, które towarzyszyły spotkaniom opłatkowym uczniów klasy humanistyczno – językowej i matematyczno – fizycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku;

Elżbieta Kegel – za ogromną życzliwość, cenne rady i nieocenioną pomoc w sprawowaniu opieki wychowawczej w klasie humanistyczno – językowej i matematyczno – fizycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku.

Listy gratulacyjne dla:

Pani Elżbiety Kegel – MAMY FILIPA, KTÓRY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ /5.53/ UKOŃCZYŁ NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU,UZYSKUJĄC TYTUŁ ABSOLWENTA ROKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE FILIP DOSTARCZAŁ PANI POWODÓW DO DUMY.

Państwa  Marii i Benedykta  Adamczków – RODZICÓW  AGATY, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z WYRÓŻNIENIEM UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU. SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY.

Państwa  Ewy i Grzegorza Nowaków –RODZICÓW  MONIKI, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

Państwa Anny i Rafała Schulców – RODZICÓW ADRIANNY, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

Państwa Marii i Krzysztofa Fierków -RODZICÓW WOJCIECHA, KTÓRY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁ NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU. SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE SYN DOSTARCZAŁ PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

Państwa Marii i Zbigniewa Czapiewskich – RODZICÓW EDYTY, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

Państwa Grażyny i Kazimierza Skwierawskich – RODZICÓW WERONIKI, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

Pani  Ewy  Glinieckiej – MAMY AGATY, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU. SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PANI POWODÓW DO DUMY .

Pani  Barbary  Peplińskiej – MAMY JULII, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. WINCENTEGO POLA W CZERSKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PANI POWODÓW DO DUMY .

Państwa Klaudii i Pawła Opłatkowskich – RODZICÓW MARII, KTÓRA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Z BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI UKOŃCZYŁA NAUKĘ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM.WINCENTEGO POLA W CZERSKU,UZYSKUJĄC TYTUŁ ABSOLWENTKI ROKU.SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY, ABY JESZCZE WIELOKROTNIE CÓRKA DOSTARCZAŁA PAŃSTWU POWODÓW DO DUMY .

 

W klasie 3 b książki otrzymali:

 

1. Patrycja Engelhart – za szczególne zaangażowanie w życie klasy, szkoły i „małej ojczyzny”, wielkie serce i ogromną wrażliwość nakazującą nieść pomoc wszystkim potrzebującym
2. Sara Kwiatkowska

2. Pamela Kaczyńska

3. Magdalena Czapiewska

– za wrażliwość społeczną oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły, a także kreatywność w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć
4. Zuzanna Czaja – za wrażliwość społeczną oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz prowadzenie do zwycięstw klasowej drużyny dziewcząt
5. Wiktoria Wajdzik – za szczególne zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz za sprawne organizowanie figlików, połowinek i studniówki
6. Natalia Groth – za ciężką pracę w Grupie H i uświetnianie uroczystości szkolnych swoim talentem wokalnym

Nagroda specjalna 

1. Kamila Żynda – za ambicję, upór i wytrwałość prowadzące do pokonywania własnych słabości i osiągania sukcesów w nauce (średnia ocen 4,13 i wzorowe zachowanie)

. Listy gratulacyjne dla Rodziców uczennic, które otrzymały świadectwa z wyróżnieniem

1. Magdaleny Czapiewskiej – państwa Aliny i Janusza Czapiewskich
2. Natalii Glaner – państwa Małgorzaty i Wiesława Glanerów

 Podziękowania za współpracę dla Rodziców

1. Patrycji Engelhart  – państwu Krystynie i Mariuszowi Engelhartom przyjaciołom szkoły – za otwartość i pomoc w organizacji Pożegnania Absolwentów Roku Szkolnego 2016/2017
2. Natalii Groth – pani Honoracie Groth  za otwartość na potrzeby szkoły i prowadzenie bardzo potrzebnej i wartościowej edukacji zdrowotnej wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola z Czersku
3. Kamili Żyndy – państwu Mirosławie i Stanisławowi Żyndom za serdeczne i gościnne przyjmowanie nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne w domu rodzinnym Kamili oraz organizowanie przemiłych spotkań klasowych w Górkach

 

W klasie 3 c książki otrzymali:

Adriana Czapiewska za aktywną pracę na rzecz klasy, poświęcony czas i kreatywność;

Patrycja Kozakiewicz za pracę na rzecz klasy;

Maciej Zdrojewski, Tomasz Żywicki i Damian Czapiewski dla 3 radiowęzłowców za pracę na rzecz szkoły.

Dyplomy i podziękowania dla rodziców otrzymali:

Pani Joanna Żywicka za czynny udział w Radzie Rodziców Liceum oraz za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły.

Pani Maria Linda za czynny udział w Radzie Rodziców Liceum.

Pani Joanna Słomińska za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły.

 

W klasie 3 d książki otrzymały:

Natalia Para za aktywną pracę na rzecz promocji klasy i szkoły, poświęcony czas i kreatywność; 

Justyna Różańska za aktywną pracę na rzecz promocji klasy i szkoły, poświęcony czas i kreatywność;

Sara Walter za aktywną pracę na rzecz promocji klasy i szkoły, poświęcony czas i kreatywność .

 

Podziękowanie i dyplomy dla rodziców otrzymały:

Pani Dorota Pastwa i p. Katarzyna Różańska za czynny udział w Radzie Rodziców Liceum

 

W imieniu opiekuna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie p. Sabiny Kulas wicedyrektor Sabina Słomińska złożyła podziękowania za wzorową i bezinteresowną służbę. Z Okazji ukończenia liceum podkreślono wartość wkładu pracy pozaszkolnej druhen we wspólne dobro lokalnej społeczności. Pani Sabina życzyła, aby pełniona służba ciszyła się ludzką przychylnością i zaufaniem, będąc źródłem satysfakcji z właściwie wypełnianych obowiązków, a także dalsze osobiste plany i zamierzenia zostały zrealizowane z powodzeniem w pełni sił i zdrowia.

Wyróżnione druhny: Anna Brzezińska, Kinga Janikowska, Katarzyna Kulas, Małgorzata Reszczyńska, Małgorzata Borzyszkowska.

Przed rozdaniem świadectw pozostałym absolwentom, wystąpiła Oliwia Osowska z klasy 1 c – członkini grupy H, laureatka wielu konkursów wokalnych – zaśpiewała piosenkę „O mnie się nie martw” Kasi Sobczyk i „Tyle słońca w całym mieście” Anny Jantar.

 

Wszyscy uczniowie z klasy pedagogiczno – psychologicznej otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach, wykładach i warsztatach w ramach projektu Strefa Młodzieży zorganizowanych przez Uniwersytet SWPS w Sopocie, który jest patronatem klas pedagogiczno – psychologicznych w liceum.

 

Drogi Absolwencie,

chcemy pożegnać się z Tobą słowami „Dezyderaty”:

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.

O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoja opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych – są udręką ducha.
Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Niech twoje osiągnięcia zarówno jak plany będą dla Ciebie źródłem radości.
Wykonaj swą pracę z sercem – jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz
w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa.
Niech Ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów
i wszędzie życie pełne jest heroizmu.

Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia.
Ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie co Ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości.

Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny.
Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy, masz prawo być tutaj.
I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie – wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.

Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek On ci się wydaje,
czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia, w zgiełkliwym pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.
Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.
Bądź pogodny. Dąż do szczęścia.

 

Powodzenia!

1 3 (2) 4 (2)32 (2) 4 (3) 4 5 (2) 5 (3) 5

6 7 (2) 7 8 (1) 8 (2) 8 (3) 8 (4) 8 (5) 8 (6)

8 (7) 8 (9) 8 (10) 8 (11) 8 (12) 8 (13) 8 (14) 8 (15) 8 (16) 8 (17) 10 11 12

13 14 15 16 17 (2) 17 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2065 IMG_2066 IMG_2067

 IMG_2071 IMG_2075 IMG_2080 IMG_2083 IMG_2085 IMG_2088 IMG_2090 IMG_2091 IMG_2099 IMG_2101 IMG_2106IMG_2108IMG_2109IMG_2111IMG_2113IMG_2121IMG_2123IMG_2125IMG_2126IMG_2128IMG_2129IMG_2131

 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2137 IMG_2138 IMG_2139 IMG_2141 IMG_2146 IMG_2149 IMG_2150 IMG_2156 IMG_2158IMG_2159IMG_2163IMG_2164IMG_2166IMG_2169IMG_2171IMG_2173IMG_2175IMG_2176IMG_2177IMG_2179IMG_2181IMG_2184IMG_2187IMG_2193IMG_2194IMG_2200IMG_2202IMG_2206IMG_2208IMG_2211IMG_2214

 IMG_2218 IMG_2221 IMG_2224 IMG_2228IMG_2237 IMG_2240 IMG_2242 IMG_2248 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254

Updated: 3 maja 2017 — 13:54
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme