Terminarz egzaminów poprawkowych

Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna

 23 sierpień 2016 r. godz. 9:00

Egzaminy poprawkowe ocen niedostatecznych:

język polski – 25 sierpień 2016 r. godz. 9:00

język niemiecki – 26 sierpień 2016 r. godz. 9:00

matematyka    – 26 sierpień 2016 r. godz. 9:00

Updated: 27 lipca 2016 — 08:17
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme