Kurs pierwszej pomocy

Uczniowie klas mundurowych czerskiego Liceum spędzili sobotę (08. 12. 2018 r.) w szkole. Kurs pierwszej pomocy poprowadził dla nich instruktor ratownictwa medycznego, p. Piotr Wróbel. Celem szkolenia  było nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz uzyskanie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. Zajęcia miały przede wszystkim charakter praktyczny.

Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:

1. Zasady bezpieczeństwa ratującego i ratowanego.

2. Rany (rodzaje i zaopatrywanie).

3. Krwawienia i krwotoki (rodzaje i zaopatrywanie).

4. Złamania (rodzaje i unieruchomienie).

5. Oparzenia (rodzaje, charakterystyka i zaopatrywanie).

6. Odmrożenia a nadmierne wychłodzenia organizmu.

7. Zatrucia (płynami, grzybami, lekami, gazami i inne).

8. Zadławienie.

9. Osoba nieprzytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi.

10. Osoba nieprzytomna bez oznak życia (resuscytacja  krążeniowo – oddechowa).

11. Nagłe zachorowania (udar mózgu, omdlenie, napad drgawek, duszność, cukrzyca, reakcje alergiczne).

12. Wypadki … ( w tym komunikacyjne).

13. Wzywanie służb ratowniczych .

14. AED (Automated External Defibrillator) – półautomatyczny defibrylator zewnętrzny.

kpp_3 kpp-4 kpp-5 kpp-7 kpp-8 kpp-9

Updated: 8 grudnia 2018 — 19:14
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme