Informacja

Informacje na temat aktualnych konkursów i olimpiad z różnych dziedzin (również artystycznych) znajdziecie w zakładce >>KONKURSY<<.

Jeśli chcecie wziąć udział w którymś z nich, zgłoście się do szkolnego koordynatora lub nauczyciela przedmiotu.

Updated: 12 września 2018 — 08:34
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme