UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA KLAS TRZECICH

Życie to suma powitań i rozstań,  gdy jedno się kończy drugie się zaczyna. Dla 103 uczniów naszego Liceum właśnie zakończył się trzyletni cykl kształcenia. By uroczyście podsumować ten czas, spotkaliśmy się w piątek o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej. W tym ważnym dniu towarzyszyli nam goście – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, członk Zarządu Powiatu Chojnickiego p. Mark Jankowski, pani burmistrz Jolanta Fierek, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Chojnickiego p. Maciej Jakubowski, przewodnicząca Rady Rodziców p. Hanna Machola – Groth, przewodniczący Rady Liceum p. Mark Pilch. Dyrektor szkoły Krzysztof Sękielewski przeprowadzi ceremonię przyrzeczenia uczniów żegnających się ze szkołą, następnie wręczył nominacie na kolejne stopnie awansu uczniom klasy III D:

I. na stopień KADETA (ze stopnia MŁODSZEGO KADETA):
1. Michała Stosika

II. na stopień STARSZEGO KADETA(ze stopnia KADETA):
1. Mateusza Kuklę

2. Klaudię Lomic

3. Krystiana Prabuckiego

III. na stopień BRYGADIERA (ze stopnia KADETA SZTABOWEGO)

 1. Patryka Pliszkę

IV. na stopień STARSZEGO BRYGADIERA (ze stopnia BRYGADIERA)

1.Nikodema Bieska

2. Nikolę Chabowską

3. Paulinę Groth

4. Martę Leper

5. Kamila Meggera

6. Weronikę Morawiec

7. Mikołaja Musioła

8. Agatę Ossowską

9. Macieja Peplińskiego

10. Agatę Piekutowską

11.Szymona Rekowskiego

12. Natalię Różewicz

13. Darię Rudnik

Po tej części nastąpił czas na przemówienia. Na początek glos zabrał Krzysztof Sękielewski, który również odczytał list od p. Eugenii Granowskiej – starszego wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie. Usłyszeliśmy również kila słów od pana Marka Jankowskiego, pani Hanny Macholi-Groth oraz pana Marka Pilcha. W imieniu społeczności uczniowskiej klasy III pożegnała Weronika Czarnowska, natomiast w imieniu maturzystów przemówiła Paulina Groth.

Długo wyczekiwany moment rozpoczęliśmy od rozdania nagród Burmistrza Czerska, które osobiście wręczyła  pani Jolanta Fierek.

 1. Nagroda dla Pawła Ossowskiego (3a) za doskonałe wyniki w nauce (5,11) i wzorowe zachowanie, sukcesy w konkursach przedmiotowych z matematyki i języka polskiego (Olimpiadzie Wiedzy Archimedes. Plus z matematyki i języka polskiego). Paweł był uczestnikiem Pomorskich Meczów Matematycznych i reprezentował szkołę w zawodach sportowych.
 2. Nagroda dla Adriany Hofman (3a) za doskonałe wyniki w nauce (5,00) i wzorowe zachowanie, sukcesy w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego i polskiego („OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS. POLONICA.PLUS”). Adriana brała udział w 2. etapie „Olimpiady wiedzy o mediach” oraz konkursie „Filmowa trylogia”. Prowadziła również mecze matematyczne.
 3. Nagroda dla Adriany Pilch (3b)- za bardzo dobre wyniki w nauce, sukcesy na konkursach przedmiotowych i Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, dwukrotne Mistrzostwach w Szermierce Go-Now, za waleczność, wytrwałość i wzorowe zachowanie
 4. Nagroda dla Klaudii Gwizdały (3c)- za doskonałe wyniki w nauce (5,05) oraz za niezwykłe umiejętne łączenie empatii z asertywnością, które pozwala osiągać zamierzone cele.

Następnie dyrektor szkoły i przewodniczący Rady Rodziców wręczyli następujące nagrody:

 – Absolwenta Roku Anno domini 2018 dla Klaudii Landowskiej oraz Marka Bławata – zarówno Klaudia jak i Marek ukończyli naukę w klasie matematyczno – fizycznej LO im. W. Pola z godna pozazdroszczenia średnią 5,22.

Najlepszego (najwszechstronniejszego) Absolwenta dla Marka Bławata – Marek odnosił sukcesy i godnie reprezentował szkołę w konkursach przedmiotowych z różnych dziedzin:

 • Język polski; Finalista XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień” w roku szkolnym 2017/2018; uczestnik konkursu „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS. POLONICA.PLUS”.;  Marek godnie reprezentował szkołę w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” przez trzy kolejne lata szkolne 2015/ 2016, 2016/2017 i 2017/2018
 • Języki obce: Marek nie tylko biegle posługuje się językiem ojczystym ale też odnosił sukcesy w konkursach z języka angielskiego
 • Przedmioty ścisłe: Uzyskał bardzo dobry wynik w ogólnopolskim konkursie fizycznym „Eureka”Uczestnik Pomorskich Meczów Matematycznych, wziął udział w olimpiadzie wiedzy Archimedes.Plus z matematyki.


Marcinowi Tuszkowskiemu (3a) –
średnia 4,83 i wzorowe zachowanie utalentowany językowo – odnosił sukcesy i godnie reprezentował szkołę w konkursach zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego (ogólnopolskim konkursie „Pokaż nam Język”, Olimpiady Języka Niemieckiego, ogólnopolskim konkursie Archimedes. Lingua. Plus. Deutsch.Plus, ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego „Deutschfreund”);Następnie wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły wraz z przewodniczącym Rady Rodziców wręczyli świadectwa z wyróżnieniem, nagrody oraz okolicznościowe dyplomy pozostałym zdolnym uczniom:

W polu zainteresowań Marcina leży zarówno matematyka (olimpiada wiedzy Archimedes.Plus z matematyki) jak i język polski (Olimpiada wiedzy Archimedes Plus. Polonica.Plus) Zapalony sportowiec – reprezentował szkołę w koszykówce, piłce ręcznej i Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych;
Patrycji Franciszczak (3a) – średnia 4,78 i wzorowe zachowanie, Patrycja brała udział w konkursie matematycznym: Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus -Matematyka. Reprezentantka szkoły w rozgrywkach piłki ręcznej i koszykowej
Oliwii Mientkiej (3a)  – średnia 4,76 i wzorowe zachowanie, Oliwia brała udział w 2. etapie konkursu „Poprawna polszczyzna 2017/2018”. Udział w konkursie „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS. POLONICA.PLUS”. Udział w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Udział w konkursie matematycznym: Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka. Oliwia jest członkiem SU.

Ewelinie Baszanowskiej (3a) –  średnia 4,78 i wzorowe zachowanie, Ewelina brała udział w konkursach: „OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES. PLUS. POLONICA.PLUS”, Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus – Matematyka. Brała również czynny udział w zbiórce żywności organizowanej przez Caritas parafii św. Marii Magdaleny w Czersku

W klasie 3 b świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce  i wzorowe zachowanie otrzymali:

Karol Bławat  – 4,94

Dominika Fierek – 4,94

Patrycja Kosecka  – 4,94

Julia Narloch – 4,80

Anna Kloska – 4,76

Adrianna Walkowska  – 4,76

W klasie 3 c świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce  i wzorowe zachowanie otrzymały:

Oliwia Niemczyk – 4,84

Samanta Grefka  – 4,79

W klasie 3 d  nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce  i wzorowe zachowanie otrzymały:

Weronika  Morawiec, Agata Ossowska (średnie 4,44).

 Nagrody za konkursy polonistyczne wręczyła wraz z dyrektorem szkoły p. Violetta Słomińska Bławat, a otrzymali je:

 1. Nagroda dla Marka Bławata za uzyskanie w II etapie w XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień” wysokiego wyniku pozwalającego na zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 17 maja w Gdańsku.
 2. Nagroda dla Małgorzaty Grabskiej za zajęcie I miejsca w XI Powiatowym Dyktandzie „O Złote Pióro Starosty Powiatu Chojnickiego i Burmistrza Miasta Chojnice”
 3. Dyplom dla Marka Bławata i Patrycji Koseckiej za reprezentowanie szkoły w Powiatowym Dyktandzie „O Złote Pióro Starosty Powiatu Chojnickiego i Burmistrza Miasta Chojnice” 11 kwietnia 2018 r.
 1. Dyplom Za godne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” przez trzy kolejne lata szkolne 2015/ 2016, 2016/2017 i 2017/2018 dla:
 • Marka Bławata z kl. 3 A, który uzyskał łącznie w obu konkursach 270 punktów;
 • Małgorzaty Grabskiej z kl. 3 B, która zdobyła w obu konkursach łącznie 182 punkty;
 • Oliwii Mientkiej z kl.3 A za uzyskanie łącznie w obu konkursach 170 punktów.
 1. Dyplom Za godne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” w latach szkolnych 2015/ 2016 i 2017/2018 dla:
 • Patrycji Koseckiej z kl. 3 B (łączny wynik 91 punktów)
 1. Dyplom Za godne reprezentowanie szkoły w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” w latach szkolnych 2015/ 2016 i 2016/2017 dla:
 • Julii Narloch z kl. 3 A (łączny wynik 107 punktów)

Wyróżnienie za czytelnictwo – Adriannie Florek za chęć odkrywania  światów ukrytych na kartkach książek… i za II miejsce w szkolnym etapie  Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

Nagrody z języków obcych wręczyły wraz z dyrektorem panie Paulina Grzywa i Ewa Szpręga    1. za udział, osiągnięcia oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach z języka angielskiego i niemieckiego: Dawidowi Dawidowskiemu i Marcinowi Tuszkowskiegmu;
2. za udział, osiągnięcia oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach z języka angielskiego: Julii Narloch, Waldemarowi Zamczale, Markowi Bławatowi;

3. za udział, osiągnięcia oraz godne reprezentowanie szkoły w konkursach z języka niemieckiego Filipowi Wonsowi.

Nagrody z matematyki za godne reprezentowanie szkoły w Pomorskich Meczach Matematycznych z rąk dyrektora i p. Agnieszki Gołębiowskiej odebrali: Paweł Ossowski – kapitan drużyny, Klaudia Landowska, Oliwia Mientka, Kamil Berg, Waldemar Zamczała, Marek Bławat.

Nagrody z biologii wręczył wraz z dyrektorem p. Witold Narloch następującym absolwentom:

Adriannie Plich za godne reprezentowanie szkoły w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2018 roku

Dominice Fierek za godne reprezentowanie szkoły w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w 2018 roku oraz w Powiatowym Ekologicznym i konkursie ekologicznm,,O Złote Kocanki Piaskowe”

Annie Klosce za godne reprezentowanie szkoły w Powiatowym Konkursie Ekologicznym oraz w Powiatowym Ekologicznym i konkursie ekologicznym ,,O Złote Kocanki Piaskowe”.

Nagrody, które już stały się historią, a za historię zostały wręczone prze p. Hieronima Kucharskiego i dyrektora szkoły otrzymali:

– za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach o tematyce społecznej i historycznej, w tym dwukrotne uzyskanie statusu finalisty Ogólnopolskiego Konkursu Kazimierz Wielki i Jego Czasy organizowanego przez UKW w Bydgoszczy dyplom otrzymała Adriana Pilch;

– za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach o tematyce  historycznej, w tym dwukrotne uzyskanie statusu finalisty Olimpiady Wiedzy Historycznej organizowanej przez COPTIOSH w Białymstoku oraz zwycięstwo w III Powiślańskim Konkursie Historycznym „Armia Krajowa i powojenne losy jej żołnierzy” oraz za wielką miłość do Trylogii Sienkiewicza dyplom otrzymał Łukasz Lubiński.

Sportowcom za godne reprezentowanie szkoły i bardzo dobre wyniki osiągnięte w międzyszkolnej rywalizacji sportowej w latach 2015-2018 nagrody wraz z dyrektorem szkoły wręczyli p. Joanna Fidurska i p. Mariusz Lewandowski:

Statuetki: Aleksandra Piliszko, Klaudia Gliniecka, Natalia Różewicz, Marta Leper, Kacper Skowroński, Kajetan Wojciechowski, Krystian Prabucki, Michał Stosik, Bartosz Czupryński, Adrian Schmidt

Dyplomy: Patrycja Franciszczak, Patrycja Łakoma, Kamil Zaremba, Błażej Babinski, Filip Wons, Paweł Ossowski.

Podziękowanie dla Adriany Pilch – Wytrwałość, determinacja i zaangażowanie to cechy dzięki którym w roku szkolnym 2017/18 była najlepszym szermierzem w szkole – Adriana Pilch – KRÓLOWA SZERMIERCZEJ PLANSZY.

Nagrodę dla Grzegorza Kotlęgi za wszystkie podejmowane inicjatywy i godne reprezentowanie  Sekcji Turystyki Kwalifikowanej oraz dyplom dla  Tomasza Czarnowskiego za godne reprezentowanie  Sekcji Turystyki Kwalifikowanej wręczył p. Radosław Literski.

Podziękowania dla  najbardziej aktywnej młodzieży z klasy III c pedagogiczno – psychologicznej z rok p. Marzeny Gruchały i dyrektora szkoły odebrały:

Justyna Dolna, Paula Latuszewska i Paulina Andrzejwska za  zaangażowanie, poświęcony czas, kreatywność, motywację i serce do pracy na rzecz dzieci w ramach projektu Liceum dla Dzieci „Licek”. (Justyna Dolna miała stu – procentową frekwencję na sobotnich zajęciach z dziećmi).

 

NAGRODA SPECJALNA – 100% FREKWENCJI

Nagrodę specjalną otrzymała  Justyna Dolna – za samodyscyplinę i determinację, która przez trzy lata nauki w liceum pozwoliła jej osiągnąć uczestniczyć  we WSZYSTKICH obowiązkowych zajęciach.

Podziękowanie  dla Adriany Hofman i Marcina Tuszkowskiego za pracę przy tworzeniu filmu promującego projekt „Szkoła Przyszłości”, poświęcony czas i kreatywność wręczyła p. Małgorzata Szulc.

Za uświetnianie szkolnych oraz  miejskich uroczystości swym aktorskim i muzycznym talentem  w Grupie H dyplom z rąk p. Hieronima Kucharskiego i dyrektora szkoły otrzymali:

Agata Piekutowska III d, Szymon Rekowski III d, Błażej Babinski III d, Adrianna Walkowska III b, Daniel Czapiewski IIIa.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim nagrody wręczyła wraz z dyrektorem p. Agata Chmielecka.

Dla Pauliny Groth za pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, której oddawała się z zaangażowaniem, kreatywnością i poświęceniem.

Za pracę w Samorządzie Uczniowskim dla Grzegorza Kotlęgi, Bartosza Czupryńskiego, Adriany Pilch, Adrianny Walkowskiej, Marty Jabłońskiej, Oliwii Mientkiej,Małgorzaty Grabskiej.

Za wzorową pracę w szkolnym radiowęźle podziękowania z rąk p. Bartosza Drelaka i dyrektora szkoły odebrali Marcin Tuszkowski, Dawid Dawidowski i Adrian Schmidt

Dyplom za aktywną pracę na rzecz klasy mundurowej i szkoły, włożone serce, poświęcony czas i kreatywność  dla Pauliny Groth, Szymona Rekowskiego, Weroniki Morawiec oraz dyplom za aktywną pracę na rzecz promocji klasy mundurowej oraz sukcesy na Zawodach Sportowo-Obronnych Klas Mundurowych dla Marty Leper, Kamila Meggera, Weroniki Morawiec, Mikołaja Musioła, Agaty Ossowskiej, Macieja Peplińskiego, Patryka Pliszki, Szymona Rekowskiego, Natalii Różewicz wręczyła p. Paulina Grzywacz wraz z dyrektorem szkoły.

Dyplom dla Pauliny Groth za pracę w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Czersku w kadencji 2017-2018 i ofiarne pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady wręczyła pani burmistrz.

Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców. Otrzymali je:

 1. Marek Pilch – przyjaciela szkoły; za wzorowe pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Liceum oraz Przewodniczącego Klasowej Rady Rodziców w latach 2015-2018
 2. Hanna Machola-Groth – za aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły oraz sumienne pełnienie funkcji Przewodniczącej Szkolnej Rady Rodziców
 3. Krystyna i Mariusz Engelhartowie za nieocenioną pomoc przy organizacji imprez szkolnych.

Wyrazy uznania za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie swoich dzieci odebrali:

p. Ewa i Tomasz Baszanowscy córki Eweliny

p. Violetta i Grzegorz Bławatowie – syna Marka

p. Renata i Piotr Hofmanowie – córki Adriany

p. Dorota i Jacek Mientcy – córki Oliwii

p.Justyna i Mirosław Landowscy – córki Klaudii

p. Aleksandra i Mariusz Ossowscy – syna Pawła

p. Ewa i Marian Tuszkowscy – syna Marcina

p. Anita Żywicka – córki Patrycji

p. Danuta i Marek Pichowie – córki Adriany

p. Adela i Krzysztof Fierkowie – córki Dominiki

p. Anna i Jan Bławatowie – syna Karola

p. Sabina Landowska i Kazimierz Kosecki – córki Patrycji

p. Elżbieta Kloska – córki Anny

p. Alicja i Zenon Walkowscy – córki Adrianny

p. Anna i Mariusz Morawiec – córki Weroniki

p. Sylwia i Edmund Ossowscy – córki Agaty

Odbyła się również część artystyczna. Klasa II a zaprezentują 2 utwory: „Nie płacz Ewka” z repertuaru grupy Perfect oraz „Cisza i wiatr” z repertuaru Artura Rojka. Na koniec świadectwa otrzymali pozostali uczniowie oraz p. Marzena Gruchała i p. Hieronim Kucharski wręczyli certyfikaty dla uczniów klasy pedagogiczno – psychologicznej, którzy uczęszczali do klasy pod patronatem Uniwersytetu SWPS w Sopocie. W ramach współpracy w ciągu trzech lata odbywały się wykłady oraz ćwiczenia z psychologii dla uczniów na terenie uczelni oraz w liceum z udziałem sopockich wykładowców.

 

Serdeczne podziękowania  dla pana Bogdana Sękowskiego za pomoc  w dekoracji sali.

IMG_7979 IMG_7983 IMG_7992

IMG_7977IMG_7993

IMG_7995 IMG_7998 IMG_8025 IMG_8027 IMG_8046 IMG_8220 IMG_8223 IMG_8225 IMG_8227 IMG_8229 IMG_8232 IMG_8234 IMG_8237 IMG_8238 IMG_8242 IMG_8354 IMG_8358 IMG_8362 IMG_8366 IMG_8370 IMG_8375 IMG_8379 IMG_8386 IMG_8388 IMG_8393 IMG_8030 IMG_8031 IMG_8033 IMG_8034 IMG_8036 IMG_8043 IMG_8072 IMG_8240 IMG_8241 IMG_8243 IMG_8265 IMG_8269 IMG_8272 IMG_8273 IMG_8275 IMG_8381 IMG_7983 IMG_7992 IMG_8046 IMG_8393 IMG_8404 IMG_8408 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20)

Updated: 29 kwietnia 2018 — 11:31
Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme